Doziranje malih pakovanja

Vibro dozator
Pužni dozator sa elektronskom vagom (20-1000 gr)