Doziranje velikih pakovanja

Pužni dozator sa elektronskom vagom (1000 - 3000 gr)
Uvrećivači