Uvrećivači

Doziranje velikih pakovanjauvrecivac

NAMENA: Uređaj je namenjen za doziranje različitih zrnastih, praškastih i granulastih materija iz sabirnog koša dozatora u džakove.

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi linije su: 

01. Sabirni koš
02. Pužni ili trakasti dozirni sklop
03. Merni koš
04. Merne ćelije
05. Isipni koš
06. Pneumatski držača džakova
07. Komandno - kontrolni panel

Po želji kupca moguće je dodavanje automatskog sistema za odnošenje i prošivanje džakova.

Težina koje se pakuje određena je elektronskim vagama, i podešava se na komandno-kontrolnoj tabli, na kojoj se nalazi kompjuterska jedinica vaga.
Kontrola svih procesa linije obezbeđena je kompjuterom-kontrolerom.
Puštanje u pogon se vrši priključivanjem na elektro-mrežu i priključivanjem kompresora za vazduh kojim se omogućava rad pneumatskih komponenti linije.

Zbog ugrađenih pneumatskih komponentim za rad uređaja je neophodan kompresor za vazduh.

Elektro orman: Namena elektro-ormana je kontrola svih parametara rada uvrećivača.

Osnovne komponente elektro ormana su:

01. Industrijski PLC (upravljački panel), kojim se kontroliše i koordinira rad svih sistema uvrećivača: pneumatskih cilindara, elektromotora, klapni
02. Merni panel – vaga, koja kontroliše težinu odvage
03. Frekventni regulatori, koji kontrolišu rad i brzinu dozirnih sistema

NAČIN RADA: U sabirni koš uređaja se sipa materija koja se dozira. Na komandno-kontrolnom displeju se unesu željeni parametri tj. veličina pakovanja. Zatim se na isipni koš postavlja džak i pritiskom na mikroprekidač vrši se doziranje.
Postupak se zatim ponavlja neograničen broj puta. Preciznost merenja je obezbeđena elektronskom vagom, kao i pneumatskom klapnom koja sprečava nekontrolisano isipanje materije posle doziranja.

ODRŽAVANJE: Održavanje uređaja je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.

Uz uvrećivač preporučujemo: pužni transporter i trakasti transporter.


Detaljniji prikaz (kliknite na slike)

 

Tehničke karakteristikeDOZIRANJE: Elektronskim vagama
NAPON: 380 V
VELIČINA PAKOVANJA: 10 - 50 kg
KAPACITET: 3 - 5 tona/sat (u zavisnosti od veličine pakovanja i materije koja se dozira)
TAČNOST DOZIRANJA: maksimalno odstupanje 0,5 - 1%
PRIJEMNI KOŠ: kapaciteta cca 150 kg, izrađen od čeličnih ploča i profila, ofarbanih zaštitnom i završnom bojom.
UGRAĐENA OPREMA: Visoko-kvalitetni PLC kontroler i elektronska vaga, pneumatski cilindri, ventili, frekventni regulatori, elektro motori i sva druga oprema.