Protustrujni mikser - dozatorProtustrujni mikser - dozator

NAMENA: Namena protustrujnog miksera - dozatora je mešanje dve ili više različitih praškastih komponenti do željenog nivoa umešanosti, i nakon toga doziranje dobijene mešavine u džakove - kesice pužnim dozatorom sa elektronskom vagom, koji je sastavni deo uređaja.

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi uređaja su: 

01. protustrujna mešalica
02. pužni dozirni sistem sa elektronskom vagom i pneumatskom klapnom
03. komandno kontrolni orman za podešavanje i praćenje svih procesa uređaja

Postolje protustrujne mešalice je konstruisano od kvalitetnih konstrukcionih čelika, a radni deo mašine, odnosno korito sa rotorom mešača i svi drugi delovi koji su u dodiru sa materijom koja se meša urađeni su od crnih čelika ili visokokvalitetnog prokronskog čelika  (u zavisnosti od materije koja se meša, odnosno njene namene).

Mešanje se vrši sa dve spirale na istom rotoru, pri čemu spoljna i unutrašnja spirala vrše guranje i prevrtanje materijala koji se meša u suprotnim smerovima. U toku mešanja uređaj je potpuno hermetički zatvoren tako da ne postoji mogućnost prosipanja i prašenja materijala koji se meša.


Zbog ugrađenih pneumatskih komponenti neophodan je odgovarajući kompresor za vazduh.

NAČIN RADA:  U sud za mešanje se sipaju željene komponente, a na komandnom panelu se podešava željeni način i dužina rada. Zatim se startuje startuje mikser, koji samostalno odradi programirani način i dužinu mešanja. Po završetku mešanja na komandnom panelu se podešava željena težina doziranja - odvage. Na isipnu cev pužnog dozatora se postavlja kesica i pritiskom na startni taster počinje doziranje. Odmeravanje se vrši elektronskom vagom sa izuzetno viskom preciznošću, praktično bez odstupanja od zadate mere. Za maksimalnu preciznost odvage je ugrađena pneumatska klapna koja sprečava presipanje mase preko željene težine.

ODRŽAVANJE: Održavanje uređaja je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.

Uz protustrujni mikser - dozator preporučujemo: pužni transporter i trakasti transporter.


Detaljniji prikaz (kliknite na slike)

Tehničke karakteristike Kapacitet mešanja: 100 - 500 kg u šarži (u zavisnosti od modela)
Vreme mešanja: od 2 - 20 minuta ( u zavisnosti od vrste mešavine)
Dimenzije: 2000 x 1000 x 1800 mm ( varira  u zavisnosti od modela)
Pogon: elektromotor-reduktor 2,2 - 3 kw / 30-40 obrtaja/min
Umešanost: 1 : 100 000
Materijal izrade: zavisi od materije koja se meša (crni čelik ili prokron)
Kapacitet: 6-8 pakovanja / minut (u zavisnosti od veličine pakovanja)
Napajanje: trofazna struja
Ostali energenti: komprimovani vazduh 7-8 bara, 100 litara / minut