Vibrodozirni sistemVibrodozirni sistem

NAMENA: Vibro dozirni sistem je dozirno-transportni modul namenjen za doziranje zrnastih materijala u sklopu automatske pakerice tip PAK 1000, ili kao nadgradnja linija za pakovanje drugih proizvođača.

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi uređaja su:

01. Vibro dozator (koji služi za doziranje materije koja se pakuje u kofice trakastog transportera)
02. Trakasti transporter sa koficama (koji služi za transport materije koja se pakuje u sabirni koš elektronskih vaga)
03. Elektronska vaga (koja služi za merenje materije koja se pakuje i njeno ispuštanje u vrećicu formiranu na uređaju za pakovanje)

Sistem elektronskih vaga se sastoji od:

01. sabirnog koša
02. dve elektronske vage.

Svi uređaji su opremljeni komandno-kontrolnim kutijama za pojednostavljeno podešavanje i praćenje svih parametara vezanih za rad.

Vibro dozirni sistem je izrađen od čeličnih cevi, ofarbanih zaštitnom i završnom bojom, a osim trakastog transportera, svi ostali delovi koji su u kontaktu sa materijom koja se pakuje su izrađeni od nerđajućeg čelika, odgovarajućeg standarda za prehrambenu industriju.

Zbog ugrađenih pneumatskih komponenti neophodan je odgovarajući kompresor za vazduh.

NAČIN RADA:  U sabirni koš trakastog transportera se sipa materija koja se dozira. Na komandno - kontrolnoj tabli se podešavaju svi  parametri rada vaga, kao i  brzina rada vibro dozatora. Materija se trakastim transporterom doprema u sabirni koš elektronskih vaga. Iz sabirnog koša se ispušta u vibro kofice vage, koje odvagaju ranije podešenu težinu. Po odmeravanju zadate mere, otvaranje se pneumatske klapne i materija je dozirana u kesicu formiranu na uređaju za pakovanje.

Ugrađenim kapacitivnim davačem (nivo-metrom) omogućeno je da u sabirnom košu konstantno ima dovoljna količina materijala.

ODRŽAVANJE: Održavanje uređaja je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.

Uz vibro dozirni sistem preporučujemo automatsku pakericu tip PAK-1000.


Detaljniji prikaz (kliknite na slike)

 

Tehničke karakteristikeNapajanje: 220 v / 50 Hz
Merni opseg: do 3000 gr
Tip sonde: merna ćelija
Tačnost: +/- 1%
Pogon transportera: motor-reduktor