Termo tuneltermotunel

NAMENA: Termo tunel je namenjen pakovanju različitih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u termoskupljajuću foliju.

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi uređaja su
01: Varilica za foliju
02. Pogonska traka
03. Grejači
04. Ventilator za hlađenje.
05. Komandno - kontrolni orman

Mašina je izrađena od čeličnih cevi i limova, ofarbanih zaštitnom i završnom bojom. Pogonska traka je izrađena od pletene čelične žice. Za kontrolu procesa su ugrađene kvalitetne elektronske komponente.

NAČIN RADA: Pre početka rada potrebno je na komandno-kontrolnoj tabli uključiti transportnu traku, varilicu, grejače i ventilator, i podesiti željenu temperaturu grejača. Zatim se, po postizanju odgovarajuće temperature, predmet pakovanja zamotava u foliju koja se nalazi na nosaču kotura folije koji je sastavni deo uređaja.
Ugrađenom varilicom se odseca višak folije a predmet pakovanja se stavlja na transportnu traku koja vodi u termo tunel, gde se vrši skupljanje folije, a zatim i do ventilatora, gde se vrši hlađenje.
Ceo postupak se potom ponavlja željeni broj puta.

ODRŽAVANJE: Održavanje uređaja je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.


Detaljniji prikaz (kliknite na slike)

Tehničke karakteristikeNapon: 380 V
Dužina transportne trake: cca 1500 mm
Napon na žicama za zavarivanje: 24 V
Regulacija temperature varilice: vremenski regulator
Regulacija temperature tunela: elektronski termostat
Vreme zadržavanja u tunelu: zavisno od vrste folije