Pužni transporterNAMENA: Pužni transporter je namenjen transportu praškastih materija prema uređajima za doziranje i pakovanje, kao i za odnošenje komponenti ili smesa  ka zbirnim pakovanjima ili skladišnim silosima.

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi uređaja su:

01. postolje-konstrukcija (opciono podesiva po visini)
02. sabirni koš
03. pogonska grupa
04. pužni transportni modul
05. sistem za puno mešanje u sabirnom košu (opciono)
06. nivo-metar (opciono, omogućava automatsko dopunjavanje)
07. komandno-kontrolni orman (opciono)

Postolje transportera je izrađeno od čeličnih profila, ofarbanih zaštitnom i završnom bojom, a sabirni koš i pužni transportni modul od kvalitetnog nerđajućeg čelika. Po potrebi, svi delovi transportera mogu biti izrađeni od kvalitetnog nerđajućeg čelika.

NAČIN RADA:  Transporter se postavlja u radni prostor tako da može nesmetano da prihvata i distribuira željeni materijal. Uključivanjem pogona uređaj započinje rad.

ODRŽAVANJE: Održavanje uređaja je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.

Tehničke karakteristikeDužina transportera: od 1m pa naviše (u zavisnosti od potrebe kupca)
Brzina: zavisi od potreba kupca (opciono: ugradnja regulatore brzine, koji omogućava njenu promenu)
Materijal izrade: svi delovi koji su u kontaktu sa materijom koja se transportuje su izrađeni od kvalitetnih nerđajućih čelika. Opciono, ukoliko nema potrebe za prokronom, izrađuje se u celosti od crnog čelika.
Materijal izrade konstrukcije: čelični profili ofarbani zaštitinom i završnom bojom (opciono 100% prokron)