Automatska pakerica tip PAK-1000Automatska pakerica tip PAK-1000

NAMENA: Automatska pakerica tip PAK-1000 ja namenjena pakovanju različitih zrnastih, praškastih i komadastih materijala. Uređaj automatski formira kesicu iz kotura folije, dozirnim modulima meri željenu težinu pakovanja, vrši zatvaranje kesice i obeležavanje bitnih podataka na ambalaži (datum pakovanja, rok upotrebe itd itd).

Dodatna automatizacija procesa je omogućena različitim transporterima koji olakšavaju i ubrzavaju rad, a nalaze se u našoj ponudi.

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi uređaja su:

01. sabirni koš
02. elektro orman
03. komandno-kontrolni panel
04. pneumatska grupa
05. nosač kotura folije
06. dozirni sklop (različit za praškaste, zrnaste i komadaste materijale)
07. sklop formiranja kesice (rolnice, kragne, cev formirača)
08. sklop zavarivanja kesice (šape)
09. sklop odsecanja kesice

Dozirni sklop, u zavisnosti od materije koja se pakuje može biti:

01. Pužni dozirni sklop, za praškaste materije
02. Volumetrijski dozirni sklop, za sitnozrnaste materijale
03. Vibro dozirni sklop za granulaste  materijale

Konstrukcija uređaja je izrađena od čelika ofarbanog zaštitnom i završnom bojom. Svi delovi mašine koji su u kontaktu sa materijom koja se pakuje su izrađeni od kvalitetnih nerđajućih čelika.  Po potrebi, svi delovi uređaja  mogu biti izrađeni od kvalitetnog nerđajućeg čelika (za rad u hladnjačama ili drugim mestima sa povećanim nivoom vlage).

Kragne formirača kesica su izrađene izuzetno precizno i visokokvalitetno, čime se u potpunosti izbegava ‘bežanje’ folije u toku rada.

Ugrađene su pneumatske komponente (cilindri, elektromagnetni ventili, pripremne grupe, itd) najkvalitetnijih svetskih proizvođača, koje garantuju dug vek eksploatacije bez vanrednog održavanja.

Sve elektronske komponente (senzori, foto ćelije, frekventni regulatori, releji, itd…)  su  visoko kvalitetne, i omogućavaju rad bez zastoja.

Komandni paneli i PLC računari su isključivo SIEMENS ili UNITRONICS, koji ne prave greške ni pod najvećim opterećenjem uređaja.

Proširenja linije su moguća ugradnjom sledeće opreme:

01. Pužni transporter, čime se ubrzava i automatizuje dopunjavanje sabirnog koša pakerice
02. Trakasti transporter, čime se ubrzava i automatizuje odnošenje zapakovanih kesica do radnog stola ili zbirnog pakovanja
03. Vibro dozirni sistem sa elektronskom vagom, za brži transport i preciznije pakovanje komadastih i granulastih materijala
04. Elektronski štampač za unošenje željenih podataka na ambalažu (sa mogućnošću menjanja podataka u izuzetno kratkom vremenu od svega nekoliko minuta. Kvalitetna tečnost za štampu omogućava dugotrajnost otiska).
05. Modul za formiranje ravnog dna kesice
06. Modul za formiranje ‘falte’ na kesici
07. Kapacitivni davač  (nivo metar)  za automatsko dopunjavanje sabirnog koša

Zbog ugrađenih pneumatskih komponenti neophodan je odgovarajući kompresor za vazduh.

NAČIN RADA:  Po postavljanju linije, modula i dodatnih transportera u radni prostor, i priključivanja na elektro mrežu i tehnički vazduh, pristupa se podešavanju pakerice.

Folija se postavlja na nosač kotura folije. Preko sklopa formirača kesice, folija se postavlja u položaj spreman za rad. U sabirni koš pakerice se sipa materija koju želimo da pakujemo. Na komandnom panelu se podešavaju parametri vezani za željenu težinu i broj pakovanja u seriji, kao i način doziranja,. Zatim se pritiskom na startni taster počinje process pakovanja. Automatska pakerica tip PAK-1000 samostalno formira kesicu iz kotura folije, vrši odvagu željene (podešene) težine, utiskivanje podešenih podataka na kesicu, zavarivanje i odsecanje kesice. Za vreme rada, obaveza radnika operatera je da u sabirnom košu pakerice (ili opcionog transportera) uvek bude dovoljno materije koja se pakuje.

ODRŽAVANJE: Održavanje uređaja je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada. Povremeno je potrebno izvršiti podmazivanje vođica šapa standardnim mašinskim uljem.

Uz automatsku pakericu tip PAK-1000 preporučujemo: pužni transporter, trakasti transporter i vibrodozirni sistem.


Detaljniji prikaz (kliknite na slike)

Tehničke karakteristike Veličina pakovanja: 20-1000 gr
Vrsta doziranja:
01. Pužno, za praškaste materije
02. Volumetrijsko, za sitnozrnaste materijale
03. Vibro dozirno za granulaste  materijale
Produktivnost: 10-25 pakovanja u minutu (u zavisnosti od težine i vrste ambalaže)
Vrsta folije: sve vrste termozavarljivih folija
Širina folije: 150-400 mm
Dužina pakovanja: do 290 mm
Određivanje dužine kese:  fotosenzor ili relej
Prečnik kotura folije: max 350 mm
Upravljanje: elektronsko (ugrađen industrijski PLC)
Označavanje datuma:
01. vruće-otiskivanjem u horizontalnom varu
02. elektronskim printerom (opciono)
Brojanje pakovanja: automatsko putem mikroprocesora
Radni pritisak: 5 bara - 300-400 l/b