Linija za doziranje i miksovanje stočne hraneLinija za doziranje i miksovanje stočne hrane

NAMENA: Linija je namenjena za doziranje, miksovanje i transport stočne hrane, kao i drugih praškastih komponenti.  Broj komponenti može biti od dve pa naviše.

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi uređaja su:

01. pužni dozatori                            
02. merni koš
03. protustrujni miksator
04. pužni transporter
05. elektro orman
06. komandno-kontrolni panel
07. pneumatska grupa

Konstrukcija linije kao i svi uređaji  su  izrađeni od čelika ofarbanog zaštitnom i završnom bojom. U slučaju potrebe, prilikom korišćenja u prehrembenoj industiji, svi delovi mašine koji su u kontaktu sa materijom koja se pakuje su izrađeni od kvalitetnih nerđajućih čelika. Po potrebi, svi delovi uređaja  mogu biti izrađeni od kvalitetnog nerđajućeg čelika (za rad po HACCAP standardu, u hladnjačama ili drugim mestima sa povećanim nivoom vlage).

Pužni dozatori su namenjeni transportu određene (programirane) količine komponenti u merni koš. Opremljeni su pneumatskim klapnama koje, uz merne ćelije, omogućavaju maksimalnu preciznost odvage. Montaža pužnih dozatora se vrši na donji (isipni) otvor silosa.

Merni koš namenjen za odvagu željenih komponenti. Opremljen je kvalitetnim mernim ćelijama (tri komada) koje omogućavaju maksimalnu preciznost odvage. Merni koš je montiran na sopstvenoj konstrukciji, neposredno iznad protustrujnig miksera.  Klapna na isipnom sklopu koša je opremljena pneumatskim cilindrom za potpuno automatizovani rad.

Protustrujni mikser je namenjen mešanju odvaganih komponenti do željenog procenta umešanosti. Urađen je po najvišem standardu, izuzetno robustan i ojačan za intetnzivan rad, bez visokog nivoa buke.

Pužni transporter je namenjen odnošenju zamešane smese prema sistemu za uvrećavanje ili skladištu.

Ugrađene su pneumatske komponente (cilindri, elektromagnetni ventili, pripremne grupe, itd) najkvalitetnijih svetskih proizvođača, koje garantuju dug vek eksploatacije bez vanrednog održavanja.

Sve elektronske komponente (senzori, frekventni regulatori, releji, itd…)  su  visokokvalitetne, i omogućavaju rad bez zastoja.

Komandni paneli i PLC računari su isključivo SIEMENS ili UNITRONICS, koji ne prave greške ni pod najvećim opterećenjem uređaja. Modul elektronske vage je takođe moderan i robustan sa minimalnim odstupanjima od zadatih vrednosti.

Zbog ugrađenih pneumatskih komponenti neophodan je odgovarajući kompresor za vazduh.

Linija za doziranje i miksovanje stočne hrane

NAČIN RADA: Po postavljanju linije u radni prostor, i priključivanja na elektro mrežu i tehnički vazduh pristupa se podešavanju parametara rada. Podrazumevano je da se u silosima nalaze dovoljne količine komponenti koje se mešaju.

Na komandno-kontrolnom panelu se izabere već unešena receptura, ili se unosi nova, prostim ukucavanje odnosa tj težine komponenti. Ukoliko je radni pritisak kompresora zadovoljavajuć, što se proverava na ugrađenom meraču, pritiskom na start dugme počinje tehnološki proces. Pužni dozatori transportuju željene  komonente koje se, jedna po jedna, mere u mernom košu. Kada se izdoziraju sve komponente, otvara se klapna na isipnom delu mernog koša i materija propada u sud protustrujnog miksera. Po zatvaranju klapne mernog koša, automatski počinje doziranje nove recepture, a protustrujni mikser počinje mešanje, čije trajanje zavisi od  vrste komponenti i željenog nivoa umešanosti.

Po završetku mešanja, otvara se klapna na isipnom sklopu miksera, i smesa prelazi u pužni transporter koji odnosi materijal u uređaj za pakovanje ili u odgovarajući sud za čuvanje.

Odmah po isipanju kompletne smese iz protustrujnog miksera, zatvara se poklopac (klapna) na isipnom sklopu  mešalice, a otvaranjem isipnog sklopa mernog koša počinje novi ciklus mešanja.

Sve recepture je moguće memorisati u PLC računar, i ponavljati ih neograničen broj puta.
Posle podešavanja recepture i broja šarži, radnik-operater nema obaveza oko mašine, osim posmatranja (kontrole) procesa na komandno-kontrolnom panelu

ODRŽAVANJE: Održavanje uređaja je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.

Uz liniju za stočnu hranu preporučujemo uvrećivač.


Detaljniji prikaz (kliknite na slike)

Tehničke karakteristike Kapacitet mernog koša: 500 kg u šarži
Odvaga: elektronsko, ugrađene tri merne ćelije i elektronska vaga
Kapacitet mešanja: 500 kg u šarži
Vreme mešanja: za stočnu hranu do 6 minuta, za ostale recepture se utvrđuje posebno
Upravljanje: elektronsko (ugrađen industrijski PLC)
Kontrola brzine dozatora: ugrađen vremenski regulator
Radni pritisak: 5 bara - 300-400 l/b
Otvaranje isipnika:  automatizovano ugrađenim pneumatskim cilindrima