Linija za transport, doziranje i pakovanje brašnaNAMENA: Linija je namenjena za transport, doziranje i pakovanje u termoskupljajuću foliju brašna, šećera, kafe, kao i drugih praškastih materijala.

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi uređaja su:

01. pužni transporter
02. pužni dozator
03. termo tunel

Konstrukcije svih uređaja su  izrađene od čelika ofarbanog zaštitnom i završnom bojom, a svi delovi mašina koji su u kontaktu sa materijom koja se pakuje su izrađeni od kvalitetnih nerđajućih čelika.  Po potrebi, svi delovi uređaja  mogu biti izrađeni od kvalitetnog nerđajućeg čelika (za rad po HACCAP standardu ili u mestima sa povećanim nivoom vlage).

Pužni transporter je namenjen transportu materije koja se dozira iz sabirnog koša pužnog transportera u sabirni koš pužnog dozatora.

Pužni dozator je namenjen za doziranje praškastih materija u formirane kesice.

Termo tunel je namenjen zbirnom pakovanju kesica (primer: brašno, 10-12 kesica od 1kg) u termoskupljajuću foliju.

Zbog ugrađenih pneumatskih komponenti neophodan je odgovarajući kompresor za vazduh.

NAČIN RADA:  Po postavljanju linije u radni prostor, i priključivanja na elektro mrežu i tehnički vazduh pristupa se podešavanju parametara rada. Na komandnoj tabli pužnog dozatora se podešava željena težina odvage, a na termo tunelu temperatura termo-komore, varilice i vreme zadržavanja paketa u termo-komori.

U sabirni koš pužnog transportera se ubacuje mleveno brašno. Pužni transporter transportuje brašno u sabirni koš pužnog dozatora. Ugrađeni kapacitivni davači (nivo metri) u sabirnom košu pužnog dozatora omogućavaju stalnu adekvatnu popunjenost.  Na pužnom dozatoru se vrši doziranje, a zatim na termo tunelu zamotavanje i pakovanje u termoskupljajuću  foliju.

ODRŽAVANJE: Održavanje linije je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.

Pužni transporter (detaljnije) Pužni dozator (detaljnije) Termo tunel (detaljnije)

Tehničke karakteristike

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I DETALJI PARAMETARA RADA SVAKOG POJEDINAČNOG UREĐAJA SU NAVEDENI NA STRANICAMA NAMENJENIM OVIM UREĐAJIMA