Linija za prženje, mlevenje i pakovanje kafeNAMENA: Linija je namenjena prženje, mlevenje, pakovanje i transport kafe. Linija je primenljiva i u termičkoj obradi i pakovanju drugih biljnih kultura (soja, kikiriki, suncokret itd...)

OPIS UREĐAJA:

Sastavni delovi uređaja su:

01. pržionica za kafu
02. kofičasti transporter
03. mlin za kafu
04. pužni transporter
05. automatska pakerica tip PAK-1000
06. trakasti transporter

Konstrukcije svih uređaja su  izrađene od čelika ofarbanog zaštitnom i završnom bojom, a svi delovi mašina koji su u kontaktu sa materijom koja se pakuje su izrađeni od kvalitetnih nerđajućih čelika.  Po potrebi, svi delovi uređaja  mogu biti izrađeni od kvalitetnog nerđajućeg čelika (za rad po HACCAP standardu ili u mestima sa povećanim nivoom vlage).

Pržionica za kafu je namenjena termičkoj obradi – prženju sirove kafe (soje, kikirikija, suncokreta, ječma...)

Kofičasti transporter odnosi prženu kafu iz kopa za hlađenje pržionice u sabirni koš mlina

Namena mlina je mlevenje kafe u prah određene granulacije  .

Pužni transporter je namenjen transportu mlevene kafe iz mlina u automatsku pakericu.

Automatska pakerica tip PAK-1000 pakuje kafu u kesice koje samostalno formira iz rolne folije.

Trakasti transporter odnosi zapakovane kesice ka radnom stolu ili zbirnom pakovanju

Zbog ugrađenih pneumatskih komponenti neophodan je odgovarajući kompresor za vazduh.

NAČIN RADA:  Po postavljanju linije u radni prostor, i priključivanja na elektro mrežu i tehnički vazduh pristupa se podešavanju parametara rada. Potrbno je podesiti temperaturu pržionice za kafu, kao i željenu težinu odvage na automatskoj pakerici.

Kafa se prži a zatim i hladi u košu za hlađenje pržionice za kafu. Posle hlađenja, automatski se kofičastim transporterom transportuje u mlin koji je melje do željene finoće. Iz mlina se pužnim transporterom prenosi u sabirni koš pakerice, gde počinje proces pakovanja. Automatska pakerica formira kesicu iz kotura folije, vrši odvagu i punjenje kesice, zatvaranje-zavarivanje kesice i utiskivanje datuma i drugih bitnih podataka. Zapakovane kesice se zatim trakastim transporterom prenose do radnog stola ili zbirnog pakovanja.

ODRŽAVANJE: Održavanje linije je maksimalno pojednostavljeno, i svodi se na odstranjivanje nečistoća nastalih tokom rada.

Pržionica za kafu (detaljnije) Kofičasti transporter (detaljnije) Mlin za kafu (detaljnije) Pužni transporter (detaljnije) Automatska pakerica tip PAK-1000 (detaljnije)

Tehničke karakteristike

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I DETALJI PARAMETARA RADA SVAKOG POJEDINAČNOG UREĐAJA SU NAVEDENI NA STRANICAMA NAMENJENIM OVIM UREĐAJIMA